GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Ars, czyli jak dbać o miłość?

Podsumowanie realizacji programu edukacyjnego pt. „Ars, czyli jak dbać o miłość?”.

Dnia 17.05.201r. zakończyliśmy realizację projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Naszym zadaniem było edukowanie uczniów na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym. Dążyliśmy do ukształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań wśród młodzieży , a także informowaniu ich o skutkach podejmowania przez nich ryzykownych aktywności. Temat pogadanek i projekcji filmów na lekcjach wychowawczych dotyczył informacji na temat życia bez nadmiaru alkoholu, bez tytoniu i bez narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. Zwracano uwagę na dbanie o życie i zdrowie w młodym wieku oraz troszczenie się o miłość  w wielu wymiarach, a przede wszystkim rezygnację z często pojawiających się autodestrukcyjnych zachowań i dążenie do zastąpienia ich konstruktywnym stylem życia.

Nasza młodzież aktywnie brała udział w realizacji zaplanowanego projektu  edukacyjnego. Rodzice pierwszych klas koedukacyjnych otrzymali ulotki dotyczące treści programu podczas zebrań klasowych. Na zakończenie i podsumowanie naszych wysiłków, wybrani aktywni i chętni uczniowie napisali konkurs w formie testu wiedzy z realizowanych treści programowych.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.

Koordynatorzy w/w Programu

Iwona Koźbiał i Magdalena Brózda

 

Wyniki konkursu "Substancje psychoaktywne a zdrowie" :

I miejsce:

Justyna Malisiewicz z kl. I km-f oraz Karol Kondek z kl I LP

II miejsce:

Weronika Warchał z kl. I LP

Anna Dobisz z kl. I LP

III miejsce:

Kinga Szwajcowska kl. I LP

Wiktoria Bober kl. I LP

Karolina Michalska kl. I LP

Zdjęcia