GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

 

XXV edycji  

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia

 

organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

Cele projektu 

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

 

a)   rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;

b)  prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;

c)   inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

 

 

Konkursu składa się z kilku etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia.

 

Etap szkolny Olimpiady odbędzie się 14 – 18 listopada 2016 r.

 

Zapisy do 25.10.2016r ( wtorek)

u opiekuna PCK – D Załuska-Oberpriller oraz Opiekuna Wolontariatu – J. Zaręba.

 

 

Założenia olimpiady

Z badań prowadzonych od 1990 r. przez prof. dr hab. med. Barbarę Woynarowską i dr n. med. Joannę Mazur na temat stanu zdrowia młodzieży szkolnej w Polsce (opisanych w publikacji Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego pt. " Zachowania zdrowotne i samoocena zdrowia" - cykl "Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce" - Warszawa 1999), jasno wynika, że istnieje wiele niedostatków w zakresie podstawowych zachowań zdrowotnych młodzieży znajdującej się w okresie dojrzewania. 

Na podstawie powyższych badań stwierdzono m.in., że u 30-40 % badanej młodzieży występuje mała aktywność ruchowa w czasie wolnym, której towarzyszy zbyt długie oglądanie telewizji, a u około 41 % - niedobory spożycia mleka i u 55-70 % - niedobory spożycia warzyw i ciemnego pieczywa. Z kolei u 40-50% badanej populacji młodzieży wykazano nadmierne spożycie słodkich produktów, a u 30 % - potraw typu "fast food", przy czym 37 % młodzieży charakteryzował niedostatek higieny jamy ustnej. Dane zebrane w trakcie powyższych badań świadczą również o tym, że u około 20 -40% młodzieży w wieku dojrzewania występują również inne zachowania niosące ryzyko dla zdrowia takie jak używanie substancji psychoaktywnych - w tym tytoniu i alkoholu - oraz zbyt wczesna inicjacja seksualna.

Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych jest jak wiadomo procesem długotrwałym, wymagającym systematycznej i wielokierunkowej edukacji oraz promowania zasad zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym.

 

Podstawowa literatura:

1. Włodarek D.: Dietetyka. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2005

2. Czerwińska D., Gulińska E.: Kucharz małej gastronomii. Podstawy żywienia człowieka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. WSiP, Warszawa 2005

3. Superczyńska E., Żylińska - Kaczmarek M.: Zasady żywienia. Podręcznik dla zawodu kucharz małej gastronomii. Wydawnictwo REA, Warszawa 2004

4. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PWN, Warszawa 2007

5. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka, tom 1 i 2. PZWL, Warszawa 2007

6. Gertig H., Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny. PZWL, Warszawa 2007

7. Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. PZWL, Warszawa 2001

8. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa 2007

9. Cybula A., Głowaczowska I., Konieczny G., Latarska D., Marzec-Bogusławska A: Najważniejsze pytania o HIV/AIDS. Poznań 2007  

10. Anders J.: Wytyczne 2005 Polskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2005 z późniejszymi zmianami.

 Przydatne strony internetowe:

 www.pck.org.pl

 www.prc.krakow.pl

 www.izz.waw.pl

 www.aids.gov.pl

 www.narkomania.gov.pl