GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Olimpiady techniczne

Uczniowie Naszej Szkoły mają już za sobą pierwsze, szkolne etapy większości Olimpiad Technicznych w których bierzemy w tym roku udział. Obecnie czekamy na wyniki oraz informacje o zakwalifikowaniu uczniów do drugiego etapu. Mowa tutaj o Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Euroelektrze, Techniki Samochodowej, Wiedzy o Wynalazczości. Przed nami jeszcze eliminacje szkolne do Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Szczegółowe informacje o terminach i bieżących informacjach można znaleźć na Gazetce Ściennej Koła „FAZA" znajdującej się na pierwszym piętrze obok Sali 20.

Z ostatniej chwili: Otrzymaliśmy informację, że dwóch uczniów Naszej Szkoły zakwalifikowało się do II etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej. Są to: Maciej Głód IV TE i Krystian Ruła II TE. Życzymy powodzenia!


Laureaci szkolnego etapu Olimpiady Techniki Samochodowej, którzy zakwalifikowali się do II etapu, który odbędzie się w Warszawie na terenie Politechniki Warszawskiej.

* I miejsce - Paweł Klimowski IV TM,
* II - Rafał Dudzik IV TM,
* III - Krzysztof Bąk III TM.


Laureaci szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, którzy zakwalifikowali się do II etapu

* I miejsce - Tomasz Łomzik,
* II - Dawid Gibas,
* III - Przemysław Zadora.

Wszyscy to uczniowie klasy III Technikum Mechanicznego
Laureaci olimpiady oprócz nagród rzeczowych otrzymują zaświadczenia, upoważniające do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na większość wyższych uczelni technicznych oraz są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe