GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Olimpiady 2007/2008

Uczniowie Naszej Szkoły w roku szkolnym 2007/2008 mogą wziąć udział w następujących Olimpiadach:

1. Olimpiada Wiedzy Technicznej.
2. Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „EUROELEKTRA"
3. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej.
4. Olimpiada Innowacji Technicznych.
5. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości.
6. Olimpiada Techniki Samochodowej.


Celem Olimpiad jest:

a) podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,

b) pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów,

c) upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej,

d) współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,

e) nawiązywanie współpracy miedzy szkołami i uczelniami wyższymi.


Uprawnienia laureatów i finalistów:

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu laureaci i finaliści Olimpiad mogą być zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na kierunki zgodne z profilem Olimpiady. Na podstawie rozporządzeń Senatów Uczelni Wyższych laureaci i finaliści przyjmowani są na studia poza trybem kwalifikacyjnym.

Ponadto laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowych informacji udzielić może nauczyciel przygotowujący uczniów do Olimpiad mgr inż. Marcin Matyjasik

Pragniemy również przypomnieć, że w szkole działa Szkolne Koło Techniczne prowadzone przez Pana mgr. inż. Marcina Matyjasika. Spotkania członków koła odbywają się w każdą środę od godz. 15:00 do godz. 16:30 w Sali nr 17.

W ostatnich miesiącach nasi uczniowie odnieśli szereg osiągnięć zarówno
naukowych jak i sportowych.

-Matematyka
Krystian Ruła - laureat Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych oraz
zdobywca III miejsce w województwie i XXIV w kraju w konkursie "KWADRATURA KOŁA"
Do II etapu konkursu "Matematyk Powiatu"zakwalifikowali się:
1. Krystian Ruła - I TE
2. Damian Lachendrowicz - I TE
3. Paweł Mołek - I TIB
4. Karol Fila - III TE
5. Emila Sikora - II LPB
6. Michał Mikołajczak - II TIA
7. Dawid Kłaput - II TIB

-Technika
Maciej Głód - finalista szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej

- Sportowe
Mistrzostwo powiatu w pływaniu szkół średnich.
I miejsce w zawodach pływackich o puchar Burmistrza Wadowic.
I miejsce w marszu na orientacje - czwarty rok z rzędu.

-PCK
Marta Żak - I miejsce w Rejonowym Etapie XV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
Gabriela Wcisło - II miejsce w tej samej olimpiadzie