GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w Zawodzie”

   IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w Zawodzie”

 

 

   3 marca 2016r. w Oświęcimiu w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie stolarz. Szkolę naszą reprezentowało dwóch uczniów z klasy II sf. Michał Radwan oraz Tomasz Sołtys. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Śląskiego i Małopolskiego kuratora Oświaty, wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz uczelni wyższych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się ogromną wiedzą teoretyczną oraz zaprezentować swoje umiejętności praktyczne. Na najlepszych czekały bardzo interesujące nagrody. W tej edycji nie znaleźliśmy się na podium, ale uczniowie wrócili z niej bardzo zadowoleni gdyż pogłębili swoją wiedzę, otrzymali wiele ciekawych nagród i mogli zmierzyć     się z najlepszymi stolarzami w Polsce, co na pewno ułatwi im później zdawanie egzaminów zawodowych. Za godne reprezentowanie szkoły serdecznie gratuluje i życzę dalszych sukcesów  wychowawca Robert Brańka

 

 

Zdjęcia