GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

                  XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej11 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 została przeprowadzona XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.


Celem Olimpiady jest:

    Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,

    Budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

    Wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi,

    Popularyzacja problematyki ekologii aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska, zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony środowiska.


Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z następujących dziedzin:

   - ekologia klasyczna,

   - wody i ich ochrona,

   - gleby i ich ochrona,

   - gospodarka rolna i leśna,

   - żywność i zdrowie,

   - ochrona przyrody,

   - powietrze i jego ochrona,

   - gospodarka odpadami,

   - hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,

   - aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.


Największą liczbę punktów zdobyli uczniowie:

  1.  Maciej Kiełczewski z II Tel

  2.  Filip Jucha z I TE

  3.  Marcin Stanek z II TS


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

Zdjęcia