GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

XLI Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

 


24 marca 2015 Nasza Szkoła gościła drużyny województwa małopolskiego w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wiedzy o Wynalazczości. Do finału okręgu małopolskiego zakwalifikowało się pięć szkół z całego województwa.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie Mateusz Tymoszuk (uczeń klasy 4 Tele), Klaudia Kłaput i Jakub Burzyński (oboje z klasy 2 Tele).
 
 
Nad przebiegiem eliminacji czuwała Komisja konkursowa z Wojewódzkiego Klubu Techniki i Rozwoju w Krakowie.
 
W drodze dwuetapowej kwalifikacji ustaliła następujące wyniki:
 
1 miejsce - Łucja Hudy – I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
2 miejsce - Stanisław Job - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu,
3 miejsce - Dawid Gałysa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu .
 
Wyłoniona drużyna, będzie reprezentować  województwo małopolskie w eliminacjach centralnych, które odbędą się w dniach 27-29 maja 2015r. w Świdnicy (woj. dolnośląskie).
 
Istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości stanowi potrzeba poznawania otaczającej rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości.
Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z realizowaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych proinnowacyjnym działań, jak i również poszerzenie wiedzy.
 

Zdjęcia