GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

 

W dniu 23 października 2015 odbyły się eliminacje szkolne XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Uczestniczyli w nich uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych Technikum Elektronicznego, Elektrycznego i Pojazdów Samochodowych. Olimpiada jest trzyetapowa i przed najlepszymi kolejne rozgrywki w styczniu  i kwietniu 2016.

 
 
 
To oczywiście nie jedyne zmagania, w których uczestniczą nasi uczniowie. Następne już 6 listopada - również eliminacje szkolne olimpiady EUROELEKTRA. Później Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiada Techniki Samochodowej, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, a pomiędzy szereg konkursów.
 
Zachęcamy zatem młodzież do podjęcia próby i sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Skontaktujcie się z nauczycielami, opiekunami Olimpiad lub Konkursów i POWODZENIA!
 
Zapraszam do sprawdzania aktualności w gablocie OLIMPIADY oraz czynnego uczestniczenia w spotkaniach i pracy Szkolnego Koła Naukowo – Technicznego FAZA.
 
 
 
dr inż. Marcin Matyjasik

Zdjęcia