GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

1 miejsce w powiecie, 3 miejsce w województwie

Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach odniósł kolejny spektakularny sukces w zakresie informatycznym w konkursie „Mam zawód. Mam fantazję”
organizowany przez Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego,
Wydział Kształcenia Zawodowego.

16 października 2012 r. w Zespole Szkół Łączności w Krakowie przeprowadzona została kolejna konkurencja zawodowa w ramach konkursu
„Mam Zawód. Mam fantazję”, tym razem w branży informatycznej.
Zadaniem uczestników było opracowanie i wykonanie dokumentu filmowego z przygotowanego wcześniej surowego materiału wideo.
Zawodnicy w ciągu 3 godzin mieli za zadanie zmontować, według własnego pomysłu i scenariusza, 3 minutowy tematyczny film reklamowy:
„Małopolska znana i nieznana”. Oprócz materiału filmowego do dyspozycji mieli także podkłady muzyczne do wyboru, mogli także
wykorzystać własne.
Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach w składzie: Maciej Gracjasz (technikum informatyczne), Michał Bobak (technikum informatyczne);
opiekun naukowy: Wojciech Biel – został sklasyfikowany na 3 miejscu w województwie małopolskim (pierwsze miejsce w powiecie).
  
Wyniki w branży informatycznej:
I MIEJSCE:
Zespół Szkół Łączności nr 1 w Krakowie
w składzie: Andrzej Cader, Piotr Chryc; Opiekun: Zygmunt Parzelka - uzyskując 45 pkt.

II MIEJSCE:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej
w składzie: Mateusz Bokowy, Waldemar Bulanda; Opiekun: Krzysztof Biskup - uzyskując 42 pkt.

III MIEJSCE:
Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach
w składzie: Maciej Gracjasz, Michał Bobak; Opiekun: Wojciech Biel - uzyskując 39 pkt.

Do konkursu zostało zakwalifikowanych 15 szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: „Mam zawód. Mam fantazję”.
Lista zakwalifikowanych szkół do konkurencji w branży informatycznej:
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Żabno
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
Zespół szkół nr 2 w Wadowicach
Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej
Zespół Szkół im Boh. Westerplatte w Jabłonce
Zespól Szkół w Myślenicach
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie
Zespół Szkół Łączności nr 1 w Krakowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie
Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach
Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie
Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce

Jury oceniało pracę drużyn według siedmiu kryteriów: Zgodności pracy z treścią materiału surowego, atrakcyjności, pomysłowości
i elementów nowatorstwa prezentowanej formy, właściwego doboru podkładu muzycznego do wykonanego materiału filmowego, dynamiki
filmu jego wartości użytkowej oraz estetyki i technicznej jakości pracy.

Zdjęcia