GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Dyplomy w międzynarodowym konkursie informatycznym.

   Organizatorzy międzynarodowego konkursu algorytmicznego „Bóbr”
przyznali dyplomy dla Tomasza Mastera i Damiana Kowalczyka za
tegoroczny wynik osiągnięty w zawodach informatycznych.


 Tomasz Master i Damian Kowalczyk są uczniami trzeciej klasy
technikum informatycznego, w konkursie brali udział pierwszy raz.


 Międzynarodowy konkurs "Bóbr" jest adresowany do uczniów we
wszystkich typach szkół. "Bóbr" to polska nazwa powołanego do
życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu „Bebras”
z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia
algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią
informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na
wszystkich etapach edukacyjnych.

W szczególności konkurs ma na celu:
-zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i
 technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin
 od samego początku pobytu w szkole,
-przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego
 podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
-stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami
 i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,
-sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii
 w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do
 komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
-zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych
 w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.

 

Opiekunem naukowym uczniów jest mgr inż. Wojciech Biel