GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Duży sukces młodych Informatyków

Blisko 20 000! Uczestników walczy o tytuł „Najlepszego Informatyka” w Ogólnopolskim konkursie informatycznym.

Pierwszego listopada ruszyła kolejna edycja znanego od wielu lat Ogólnopolskiego konkursu informatycznego INTERSIEĆ 2010/2011.

 

Konkurs został przewidziany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a swą tematyką dotyka zagadnień programowania, baz danych, technologii mobilnych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sieci komputerowych oraz multimediów.

 

Zagadnienia konkursowe wychodzą szeroko poza ramy ministerialnego programu nauczania jest to doskonały sposób na naukę samodzielnego zdobywania wiedzy oraz możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w branży IT. Ogólnopolski konkurs informatyczny INTERSIEĆ z założenia promuje młode talenty.

 

Konkurs składa się z 4 poziomów, przez które przechodzą najlepsi uczniowie z całego kraju:

a)      Etap internetowy cz. I – Listopad (Blisko 20 000! Uczestników)

b)      Etap internetowy cz. II –Grudzień

c)      Finały stacjonarne okręgów (etap dla najlepszych z dwóch województw- małopolskie i świętokrzyskie - 33 miejsca w tym 6 z Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. St. Staszica w Wadowicach! – Kraków 21.01.2011r.)

d)     Finał ogólnopolski –Marzec 2011r.

 

Nasi uczniowie wytypowani przez nauczyciela prowadzącego (Biel Wojciech) wszyscy przeszli przez pierwsze dwa poziomy konkursu.

Do finałów (3 poziom) stacjonarnych okręgów (etap na poziomie dwóch województw- małopolskie i świętokrzyskie - 33 miejsca – Kraków 21.01.2011r.) przeszło 6 uczniów: Żegliński Michał, Guzdek Mateusz, Fujak Tomasz, Kudłacik Piotr, Zając Rafał oraz Góralczyk Szymon.

Warto zaznaczyć, że Żegliński Michał i Guzdek Mateusz zdobyli wynik na poziomie 100%.

 

Zgodnie z wewnętrznym regulaminem konkursu na finał okręgów z danej szkoły może pojechać (Kraków 21.01.2011r.) maksymalnie 5 osób (decyduje nauczyciel prowadzący: Biel Wojciech).

 

W finale okręgów (etap wojewódzki – Kraków 21.01.2011r.) z pośród 33 startujących zgodnie z regulaminem do FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO (poziom 4) przejdzie tylko 5 uczestników, czy będą to nasi uczniowie?

 

Fundatorem nagród w Konkursie jest Europejski Instytut Edukacji Informatycznej – stowarzyszenie, którego celem statutowym jest promowanie idei społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT, wspieranie idei kształcenia ustawicznego. Pełni rolę Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ECCC. Cele statutowe EIEI są zbieżne z ideą Konkursu, jaką jest popularyzacja e-społeczeństwa w naszym kraju.

 

Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne, które zajmuje się promowaniem młodych talentów z dziedziny informatyki.