GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Duży sukces naszych uczniów w Olimpiadzie Innowacji Technicznych

 

 

Sukces naszych uczniów w Olimpiadzie Innowacji Technicznych 

 

 

Dnia 9 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się wręczenie nagród laureatom IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych.

 Głównym organizatorem Olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Celem głównym organizacji Olimpiady Innowacji Technicznych, na szczeblu szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim jest zachęcenie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania prac nadobowiązkowych, wykraczających poza programy kształcenia o charakterze badawczym, usprawniającym, technologicznym, bądź konstrukcyjnym, wykonywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego – nauczyciela.

 

Finalistami ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii:

„usprawnienie softwarowo - techniczne” zostali uczniowie trzeciej klasy technikum informatycznego:

Tomasz FUJAK

Mateusz KACZOR

Patryk JAMRÓZ

Uczniowie stworzyli mobilny projekt pt.: „Szkoła wirtualnie – panel prezentacyjny obiektów”.

Opiekunem naukowym uczniów jest BIEL Wojciech.

 

Finalistami ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii:

„pomoc dydaktyczna” zostali uczniowie pierwszej klasy technikum elektronicznego oraz elektrycznego:

Konrad ŚWIĄTEK

Krystian JAWORSKI

Daniel KLESZCZ

Uczniowie wykonali pracę pt.: „Makieta instalacji elektrycznej”.

Opiekunem naukowym uczniów jest MATYJASIK Marcin.

 

Laureatami ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii:

„pomysł techniczny” zostali uczniowie trzeciej klasy technikum elektronicznego:

Zbigniew MOJSKI

Michał STANEK

Dariusz WAWRZYN

Uczniowie wykonali pracę pt.: „Robot manipulator NatASzA”.

Opiekunem naukowym uczniów jest MATYJASIK Marcin.

 

Olimpiada Innowacji Technicznych (OIT) wpisana jest na listę olimpiad zawodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci OIT zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – otrzymują maksymalną ilość punktów.

Uczniowie również mają zapewniony wstęp (poza procedurą rekrutacyjną) na większość kierunków technicznych na najlepszych wyższych uczelniach w Polsce.

 

Praca pt.: mobilny projekt „Szkoła wirtualnie – panel prezentacyjny obiektów”.

 

Praca pt.: „Makieta instalacji elektrycznej”.

 

Praca pt.: „Robot manipulator NatASzA”.

 

 

 

 

 

Zdjęcia