GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Z kroniki policyjnej

Z kroniki policyjnej

 

Dnia 8 marca uczniowie klasy II Liceum Policyjnego odbyli szkolenie, które prowadził starszy aspirant Zbigniew Przybek pełniący funkcję dzielnicowego          ds. nieletnich. Celem szkolenia było zapoznanie uczniów z pojęciem wykroczenia, przestępstwa, odpowiedzialności karno-cywilnej nieletnich i osób pełnoletnich. Prowadzący szczególnie zwrócił uwagę na konsekwencje odmowy zeznań, zatajania faktów, zakupu towarów z niepewnych źródeł oraz skutki zażywania środków psychoaktywnych w tym popularnych ostatnio dopalaczy.

 

Dnia 9 marca odbyły się eliminacje VIII Turnieju Klas Policyjnych w Szkole Policji w Katowicach , w których wzięło udział 18 drużyn z południa Polski. Eliminacje przeprowadzono jednocześnie w Szkole Policji w Katowicach, w Pile i w Centrum Szkolenia Policji  w Legionowie. Naszą szkołę reprezentowała drużyna z klasy II Liceum Policyjnego w składzie Barbara Balon, Aleksandra Ochman, Dawid Gutt i Jakub Wilk. Konkurs sprawdzał wiedzę uczniów na temat historii i współczesności Policji, obowiązków i uprawnień policjanta, etyki zawodowej, broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Finał turnieju odbędzie się 23-24 maja 2016 roku w szkole Policji w Pile.

Zdjęcia