GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

XXXVIII Rajd Zimowy po Ziemii Andrychowskiej


 

 
 

Dnia 13 lutego 2015 roku wzięliśmy udział w organizowanym przez Oddział Zakładowy PTTK  „Andropol” i centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Zimowym Rajdzie po Ziemi Andrychowskiej. Pod przewodnictwem emerytowanego nauczyciela geografii pana Stefana Boryczko wyruszyliśmy pieszo z przystanku Inwałd Dwór w stronę mety rajdu w Andrychowie. U podnóża Wapienicy, w nieczynnym kamieniołomie wapienia jurajskiego wysłuchaliśmy krótkiej prelekcji na temat znajdujących się tam a unikatowych na skalę światową Skałek Andrychowskich. Są to tzw.porwaki czyli skały zbudowane z margli, wapieni, zlepieńców i granitognejsów, które zostały w trakcie ruchów płaszczowin porwane i przemieszczone . Stanowią  one zaledwie 5% Beskidu Małego , a ich wiek szacuje się na 40 mln lat. Z kamieniołomu udaliśmy się  pomarańczowym szlakiem na Wapienicę , później zielonym szlakiem  przez Czuby , Pańską Górę do Andrychowa. Na mecie rajdu okazało się , że byliśmy jedną z nielicznych grup, która przybyła pieszo ,wiele drużyn przyjechało busami wprost do domu kultury . Członkowie naszej ekipy wzięli udział w konkursach wiedzy i pierwszej pomocy w którym uczeń klasy IITele Sebastian Koczur zajął I miejsce.Opiekun Koła Turystycznego

Zdjęcia