GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Na szlaku Dwóch Zamków czyli turyści z Gorzenia znów w drodze


 

 
 
       Dnia 20 marca , jak co roku, wzięliśmy udział w XXIX Rajdzie Powitanie Wiosny Lanckorona 2015 . Wyruszyliśmy pieszo  z Barwałdu Górnego zielonym szlakiem na Górę Żar (527 m n.p.m.) . Tam p. Stefan Boryczko przedstawił krótką historię znajdujących się na górze ruin zamku. Była ta budowla obronna , która strzegła w XIV wieku granic wschodnich Księstwa Oświęcimskiego, którego władcy byli lennikami króla Czech. Po przeciwnej stronie  stał zamek w Lanckoronie, który znajdował się na terenie ziemi krakowskiej należącej do królów polskich. Zamek na Górze Żar został zdobyty i zrównany z ziemią w latach 70 XV wieku w wyniku akcji zbrojnej króla Kazimierza Jagiellończyka przeciwko ówczesnym jego właścicielom, rodzinie Komorowskich, którzy wspierali króla Węgier Macieja Korwina sojusznika Zakonu Krzyżackiego. Miejscowa ludność nazywa Górę Żar Włodkową, na pamiątkę legendarnego rycerza rozbójnika Włodka Skrzyńskiego i jego żony Katarzyny .Para ta zasłynęła licznymi napadami rabunkowymi na kupców. Po śmierci męża Katarzyna nadal trudniła się zbójectwem, później podstępnie pojmana prawdopodobnie została spalona na stosie jako czarownica. Jak głosi legenda w ruinach zamku ukryte są zgromadzone przez zbójników skarby , a podziemia zamku otwierają się tylko raz w roku ,na czas czytania ewangelii w Palmową Niedzielę. Następnie przeszliśmy szlakiem na Gorę Ukrzyżowania w okolicę kaplicy św. Magdaleny, przy której budowie Mikołaj Zebrzydowski, fundator Sanktuarium w Kalwarii  , prawdopodobnie nakazał użyć kamieni ze zburzonego zamku na Górze Żar. Po zejściu w okolicę klasztoru mieliśmy okazję zobaczyć kulminacyjny moment zaćmienia słońca. Następnie przeszliśmy drużkami kalwaryjskimi na Most Anielski i po krótkim odpoczynku szybkim marszem udaliśmy się na Górę Lanckorońską , gdzie znajdują się ruiny zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Zamek zasłynął w czasach zaborów , kiedy to stał się siedzibą konfederatów barskich Maurycego Baniowskiego, którzy organizowali z niego wypady zbrojne przeciwko wojskom rosyjskim. 21 maja 1771 roku u stóp zamku odbyła się bitwa zakończona porażką konfederatów, ale wojska carskie do zamku nie wkroczyły. Władze Galicji przekształciły zamek w więzienie, a po jego przeniesieniu do Wadowice zamek wysadzono. Dalszych zniszczeń dokonała miejscowa ludność wykorzystując ruiny jako źródło kamieni do budowy dróg i domów. Obecnie zostały tylko fundamenty wież i fragmenty muru tarczowego. Po krótkim odpoczynku na mecie rajdu, zmęczeni ale w dobrych humorach powróciliśmy przez wieś Brody do Kalwarii skąd autobus zabrał nas do Wadowic.

 


Opiekun Koła
B.Wiercimak

Zdjęcia