GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Akcja PCK

 

Celem jest  wyposażenie najbiedniejszych dzieci z klas drugich i trzecich szkół podstawowych pochodzących z rodzin borykających się z problemami materialnymi w wyprawki szkolne (zeszyty, przybory szkolne) a także uświadomienie społeczeństwu problemu ubóstwa, jego wagi, rozmiarów i konsekwencji oraz konieczności podjęcia konkretnych działań.

Zbiórka ta rozpoczyna się w miesiącu maju a kończy z początkiem września, kiedy to będą kompletowane i rozdawane paczki. Wszystkie zebrane artykuły zostaną dostarczone do biura Polskiego Czerwonego Krzyża w Wadowicach.

Przekonani jesteśmy, że wyżej wymieniona akcja będzie cieszyć się wielkim zrozumieniem społeczeństwa i dzięki Państwa pomocy pozwoli przygotować wyprawki  dla najbiedniejszych dzieci.

Dary proszę przekazywać do Sali nr 30.

 

"Człowiek jest wart tyle, ile czyni dla drugiego człowieka"