GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Pomoc dla Japonii

Pomoc dla Japonii - komunikat Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma Matthiasa Schmal’a (Zastępcy Sekretarza Generalnego Działu Programowego Międzynarodowej Federacji stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) wystosowanego w imieniu Sekretarza Generalnego do wszystkich stowarzyszeń krajowych i zawierającego informację o możliwości wspierania Japońskiego Czerwonego Krzyża w zarządzaniu bezprecedensową sytuacją kryzysową, pozwalam sobie przedstawić kilka aspektów pomocy:…….

http://www.pck.pl/news,822.html