GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest organizowana

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody).

 

CELEM  OLIMPIADY jest:

- kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych     postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego

- budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracje do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony  i poprawy stanu środowiska

- popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska i degradacji środowiska

 

TEMATYKA  OLIMPIADY:

- ekologia klasyczna

- wody, gleby i ich ochrona

- powietrze i jego ochrona

- gospodarka odpadami

- żywność i zdrowie

- ochrona przyrody

- gospodarka rolna i leśna

- hałas, wibracje, promieniowanie

- aktualne zagadnienia związane z ochroną środowiska

 

 

 

 

 

 Etap szkolny  

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 

11.01.2017 r. ( środa)  godz. 10.00 – 11:00

eliminacje szkolne!

( Sala nr 6 )

 

Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań

( ocena testu wg zasady 0/1).

Uzyskanie wyniku 80% poprawnych odpowiedzi ( tj 40 pkt) kwalifikuje uczestnika etapu szkolnego do II etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 

 

 

Wszystkie informacje dotyczące zagadnień ekologicznych i zakresu wiedzy na etap szkolny olimpiady u

Opiekuna Szkolnego Koła    PCK – D. Załuska-Oberpriller.

 

 

 

Powodzenia!

 

Szkolne Koło PCK