GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

WYNIKI XXV OLIMPIADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

WYNIKI

 

 

XXV OLIMPIADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

 

ETAP REJONOWY

 

 

 

Dnia 18 stycznia 2017 roku na terenie

Oddziału Regionalnego PCK

 w Wadowicach odbył się ETAP REJONOWY

OLIMPADY ZDROWEGO STYLU  ŻYCIA


UCZENNICA NASZEJ SZKOŁY 

 

BARBARA BALON

 zajęła II miejsce

 


Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

 

a)   rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;

 

b)  prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;

 

c)   inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Podczas etapu rejonowego Olimpiady uczestnik miał  za zadanie   poprawnie rozwiązać test składający się z 30 pytań testowych (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o charakterze „prawda-fałsz")  dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia.

 

 

 

PATRONATY : MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, 

 UNIWESYTET MEDYCZNY W ŁODZI,

 INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA ORAZ

 

 

                                                                                     GRATULUJEMY SZKOLNE  KOŁO  PCK