GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Dni Dawcy Szpiku w Kalwarii i Wadowicach

 

Zarejestruj się jako potencjalny Dawca szpiku i komórek macierzystych.
 
 
 
Jako Dawca komórek macierzystych dajesz choremu na najcenniejszy dar - szansę by żyć.
 
 
Więcej na temat akcji na stronach: