GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

XII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

 

Etap szkolny olimpiady może być przeprowadzony w formie elektronicznej lub papierowej w terminie od 18 - 22 listopada 2013 r. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego olimpiady, protokół z przebiegu olimpiady (stanowiący załącznik do Regulaminu), zostanie przesłany do Biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków.

Etap rejonowy olimpiady zostanie przeprowadzony w styczniu 2014 roku. W etapie rejonowym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego.

 

Zwycięzcy poszczególnych etapów Olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe lub wyróżnienia, o których rodzaju i przeznaczonych na nie środkach finansowych decydują - odpowiednio do danego etapu olimpiady -  oddziały rejonowe i okręgowe PCK lub Zarząd Główny PCK. Nagrody główne, na wszystkich etapach olimpiady, przyznawane są wyłącznie za trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii wiekowej. Podczas finału olimpiady nagrodzeni mogą zostać ponadto uczniowie, który zaprezentowali najciekawsze  akcje promujące zdrowie.

 

Podstawowa literatura:

1. Włodarek D.: Dietetyka. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2005

2. Czerwińska D., Gulińska E.: Kucharz małej gastronomii. Podstawy żywienia człowieka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. WSiP, Warszawa 2005

3. Superczyńska E., Żylińska - Kaczmarek M.: Zasady żywienia. Podręcznik dla zawodu kucharz małej gastronomii. Wydawnictwo REA, Warszawa 2004

4. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PWN, Warszawa 2007

5. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka, tom 1 i 2. PZWL, Warszawa 2007

6. Gertig H., Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny. PZWL, Warszawa 2007

7. Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. PZWL, Warszawa 2001

8. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa 2007

9. Cybula A., Głowaczowska I., Konieczny G., Latarska D., Marzec-Bogusławska A: Najważniejsze pytania o HIV/AIDS. Poznań 2007  

10. Anders J.: Wytyczne 2005 Polskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2005 z późniejszymi zmianami.

 

Przydatne strony internetowe:

www.pck.org.pl

www.prc.krakow.pl

www.izz.waw.pl

www.aids.gov.pl

www.narkomania.gov.pl