GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Gorączka złota

Jednym ze statutowych działań Polskiego Czerwonego Krzyża jest m.in. organizacja
wypoczynku letniego dla najuboższych dzieci. Każdego roku prawie 4 miliony dzieci
spędza lato w domu z powodu braku funduszy na wakacje. Szacuje się, że jest to
około 65% polskich dzieci. Są to najczęściej dzieci ubogie, zaniedbane edukacyjnie
i wychowawczo, z rodzin niepełnych oraz marginalizowanych…….

http://www.pck.pl/pages,131.html