GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Akcja krwiodawstwa

7 grudnia 36 uczniów Naszej Szkoły oraz opiekunowie Pani Jolanta Zaręba i Pan Marcin Matyjasik udało się do wadowickiego Punktu Krwiodawstwa przy ulicy Szpitalnej.  Tym razem grupa młodych kobiet
i mężczyzn oddała kilkanaście litrów jakże cennego płynu. 
W naszej szkole, dzięki cyklicznym akcjom, mocno podniósł się poziom świadomości uczniów o potrzebie oddawania krwi. Ważne jest przestrzeganie pewnych zasad, aby nasza krew była jak najlepsza. Biorcy krwi to zawsze osoby chore, często z obniżoną odpornością, które mogą ulec zakażeniu nawet niewielką ilością wirusa. Procedura kwalifikacji dawcy     i donacji jest tak skonstruowana, aby zapobiec przetoczeniu krwi od osób chorych na choroby zakaźne. Bezpieczeństwo transfuzji zleży zatem również od współpracy dawcy.

Zdjęcia