GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Nasza szkoła pomaga PAHNasza Szkoła włączyła się w działania PAH w Sudanie Południowym i Somalii.


Interesuje Cię kwestia dostępu do wody na świecie?  Podejmij współpracę ze Szkolnym Wolontariatem i  zaangażuj się w akcję!
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na kwestię dostępu do wody w krajach, w których PAH prowadzi projekty wodne: Somalii, Sudanie Południowym i Syrii, a także na globalny system produkcji, do którego wykorzystywane są zasoby wodne

W tegorocznej edycji kampanii PAH zbiera  fundusze na budowę studni w Somalii, w rejonie Middle Shabelle, gdzie znajduje się 9 obozów dla osób przesiedlonych. Mieszka w nich około 3000 rodzin, które nie mają dostępu do wody i toalet.

W 2010 roku kampania odniosła sukces. Dzięki wsparciu uczniów z polskich szkół wybudowano  studnię w szkole podstawowej w Bor, w Sudanie Południowym.

UGAŚ Z NAMI PRAGNIENIE w Somalii.


Wszystkie wpłaty wniesione na konto PAH 88-10600076-0000331000176063 z dopiskiem „Studnia dla Południa”, jak również zysk ze sprzedaży gadżetów wodnych przeznaczone zostaną na budowę studni w Somalii.