GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

SOS Ukraina

 


Polska Akcja Humanitarna zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy. Organizacja  ta zwraca się z prośbą  o wsparcie z naszej strony.
 
 
 
Wszystkie osoby chcące wesprzeć działania na Ukrainie, proszone są o przekazanie darowizny finansowej.
 
Szacuje się, że już ponad 1 000 000 osób zostało przemieszczonych wewnątrz kraju a ponad 600 000 osób uciekło do krajów sąsiadujących. Przede wszystkim brakuje im schronienia, żywności, wody i dostępu do opieki medycznej.
 
Działania PAH:

W odpowiedzi na zapotrzebowanie szpitala dziecięcego w Artemovsku (obwód doniekci) przekazaliśmy łącznie ponad 4 tysięce sztuk lekarstw w tym: antybiotyki, leki przeciwbólowe, kroplówki, strzykawki.
W szpitalu aktualnie znajduje się ponad 70 pacjentów. 

Ponad 1000 przedmiotów pierwszej potrzeby (w tym lekarstwa, pampersy, skarpetki) przekazaliśmy fundacji Aleksandra Romanowskiego w Lisiczańsku (obwód ługański), pozostawiając im dystrybucję artykułów. W fundacji aktualnie znajduje się 5000 wewnętrznie przesiedlonych osób (codziennie przybywa 100 nowych osób szukających pomocy). Sąsiednia przychodnia została zaopatrzona pakietem lekarstw, na kwotę 1000 USD, obejmującym pomocą ponad 100 pacjentów.

Pracownicy PAH dystrybuowali 200 pakietów artykułów pierwszej potrzeby (m.in. środki higieniczne i środki czystości) dla 200 rodzin  (łącznie blisko 800 osób) znajdujących się pod opieką organizacji Kramatorsk SOS. 

Na początku marca rozpoczęliśmy trzymiesięczny projekt polegający na dożywianiu w Doniecku osób starszych. W współpracy z lokalną organizacją  pozarządową przez siedem dni w tygodniu (każdego dnia) wydawać będziemy 310 posiłków dziennie - w miesiącu 9100, podczas trwania całego projektu wydamy w sumie około 27000 posiłków. Posiłki wydawane będą w Doniecku w sześciu stołówkach.


Czytaj więcej o naszych działaniach na Ukrainie
Pomóż ofiarom kryzysu na Ukrainie:

Informujemy, że PAH nie przyjmuje darów rzeczowych.