GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

POMAGANIE WZMACNIA

                                      KONKURS

                                 POMAGANIE WZMACNIA.
                      „Dłonie są krajobrazem serca” (Jan Paweł II)                                     REGULAMIN

I. Organizator konkursu
Konkurs jest organizowany przez Wolontariat ZS nr 2

II. Informacje o konkursie
Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pracy w wolontariacie.
Konkurs ma również na celu uwrażliwienie młodzieży na problemy
współczesnego świata.

III. Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły

IV. Przedmiot konkurs

Praca plastyczna (forma dowolna)Czas składania prac konkursowych do 20.V.2013r.

                                                                                                   

             Opiekunowie wolontariatu:

                 Marzena Łysak, Jolanta Zaręba