GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Sprawozdanie z działalności szkolnego koła LOK

 

 

 

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA LIGI OBRONY KRAJU przy Zespole Szkół nr 2 w Wadowicach w roku szkolnym 2010/2011.
 
         Szkolne Koło LOK przy Zespole Szkół nr 2 w Wadowicach działa w ramach swojego Statutu. Szkolne Koło LOK bierze udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą ściśle współpracując ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim przy Zespole Szkół nr 2 w Wadowicach, między innymi:
· udział reprezentacji LOK przy Zespole Szkół nr 2 w Wadowicach w zawodach strzeleckich organizowanych przez IPA przy Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach – wrzesień i kwiecień
· udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu zawodów w sportach siłowych
· organizacja i przeprowadzenie na terenie naszej szkoły zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja        
 
 
                                                       OPIEKUN SZKOLNEGO KOŁA LOK